Kurullar

SEMPOZYUM BAŞKANLARI

Prof. Dr. Fatma BIKMAZ Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ahmet DOĞANAY SBEB Derneği Başkanı

DÜZENLEME KURULU BAŞKANI

Prof. Dr. Gürcan GÜRGEN  (Ankara Üniversitesi)

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. İsmail GÜVEN (Ankara Üniversitesi)

Doç. Dr. Yasemin ESEN (Ankara Üniversitesi)

Doç. Dr. Erdoğan KAYA (Anadolu Üniversitesi)

Doç. Dr. Onur ÇALIŞKAN (Ankara Üniversitesi)

Doç. Dr. Canay DEMİRHAN İŞCAN (Ankara Üniversitesi)

Doç. Dr. E. Özlem YİĞİT (Bolu İzzet Baysal Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül BAYRAKTAR (Ankara Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Serkan KELEŞOĞLU (Ankara Üniversitesi)

Öğr. Gör. Dr. Dilek DOĞAN (Ankara Üniversitesi)

Arş. Gör. Dr. Ahmet KAYSILI (Ankara Üniversitesi)

Arş. Gör. Serdar MALKOÇ (Ankara Üniversitesi)

Arş. Gör. Tolgahan AYANTAŞ (Ankara Üniversitesi)

Arş. Gör. Fulya SOĞUKSU ŞAHİN (Ankara Üniversitesi)

Öğr. Gör. Ayhan ARSLAN (Ankara Üniversitesi)